Home    

 Bestyrelse  

  Vedtægter  

 Generalforsamling  

  Produktion  

 Tekniske Data    

Medlemsinfo.

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

Møllens produktion. Bestyrelsen fører en detaljeret statistik over møllens produktion, herunder beregninger af, om møllen producerer tilfredsstillende i forhold til vindens energiindhold. Endvidere er møllens driftsdata blevet indberettet til Naturlig Energi frem til december 2003, hvor de indgår i samlede vindmøllestatistikker for hele landet. Fra 2004 udarbejder Danmarks Vindmølleforening statistikken på grundlag af Energistyrelsens vindmølledatabase.

Ud fra møllens tekniske data, dens placering i landskabet og vindens gennemsnitlige energiindhold, er møllen beregnet til at skulle producere i gennemsnit 1.287 kWh om året. Når det skal vurderes, om møllen producerer tilfredsstillende, vil vindens faktiske energiindhold være afgørende for vurderingen. Vindens energiindhold varierer fra år til år og fra måned til måned. I måneder, hvor det ikke blæser ret meget vil selv en relativt lille produktion være tilfredsstillende - og omvendt.

Graferne viser hvor mange kWh møllen faktisk har produceret - den faktiske produktion. Graferne viser desuden den forventelige produktion, som er den produktion, der kan forventes på baggrund af, hvor meget det har blæst. Som grundlag for denne beregning er Naturlig Energi's vindenergiindeks for Nordjylland anvendt. Ved at sammenligne de to søjler kan møllens "godhed" vurderes.

Fra 1. januar 2006 er vindindekset nedskrevet med 7,5%, hvilket betyder at man ikke umiddelbart kan sammenligne graferne før og efter denne dato. Tilsvarende gælder fra september 2013.

Klik på billederne/graferne for at se dem i stor størrelse. Møllens produktion i tal kan ses her.

 

 

 

 

 

Alle år

 

 

 

 

 

2017

2016

2015

2014

2013

 

2012

2011

2010

2009

2008

 

 

2007

2006

2005

2004

2003

 

2002

2001

2000

1999

1998