Vedtægter   Medlemsinfo.        
  
     
            

Medlemsinformation 2014:

 

 • Møllens produktion 2014: Møllens produktion i årets sidste måneder har ligget på det jævne. September var vindmæssigt en trist forestilling, men det rettede oktober lidt op på. November og december har ligger lidt under middel. Alt i alt landede de sidste fire måneders produktion på det forventelige for et middelår, nemlig 470.000 kWh. Men takket være rekordproduktionen i januar kommer møllen samlet set ud med en merproduktion for hele 2014 på knap 150.000 kWh ift. et middelår, hvilket et 6% over det gennemsnitligt forventelige i middelåret, og 12% over det forventelige ud fra vindens energiindhold.
 • Bestyrelsesmøde: Bestyrelsen holdt møde den 14. november med en række rutinepunkter på dagsordenen.
 • Bestyrelsesmøde: Bestyrelsen holdt møde den 26. august med en række rutinepunkter på dagsordenen, herunder bl.a. servicerapporten fra udført C-service den 18. august. [30.08.2014]
 • Mølles produktion ligger fortsat pænt over det man kan forvente ud fra vindens energiindhold - desværre har der ikke været ret meget af vinden hen over sommeren. Både maj, juni og juli har budt på helt usædvanligt ringe vind, og det betyder at møllen i disse tre måneder tilsammen kun har produceret 159.939 kWh, hvilket kun er to tredjedele af det forventelige i et gennemsnitsår. Heldigvis har august måned rettet lidt op på det, men sammenlagt betyder det for året som helhed at den gode start på året med rekordproduktion i januar nu er sat til, så vi for de første 8 måneder af året ligger på en nogenlunde normal produktion, nemlig knap 900 MWh ved udgangen af august. [30.08.2014]
 • Serviceeftersyn: Den 18. august foretog Therkildsen A/S et halvårligt eftersyn på møllen. Servicerapporten giver ikke anledning til bemærkninger. Af forsikringsårsager blev der i forbindelse med eftersynet monteret et olieniveauovervågningsystem/tørløbssikring på møllens gearkasse. [30.08.2014]
 • Udbetaling: Den 8. august er der udbetalt 49 kr. pr. andel. [30.08.2014]
 • Referat af ekstraordinær generalforsamling kan ses under punktet 'Generalforsamling' ovenfor.
 • Indkaldelse til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING den 20. maj 2014. Som det fremgår af referatet vedtog den ordinære generalforsamling énstemmigt et forslag om at bemyndige bestyrelsen til at gennemføre salg af møllen. Men da der ikke var mødt 3/4 af andelshaverne op kræves vedtagelse af forslaget på en ekstraordinær generalforsamling jvf. vedtægternes §10. Se indkaldelsen under punktet 'Generalforsamling' i menubjælken ovenfor. [26.04.2014]
 • Referat af årets generalforsamling er tilgængelig under punktet 'Generalforsamling' i menubjælken ovenfor. [26.04.2014]
 • GENERALFORSAMLING: Årets generalforsamling afholdes torsdag den 24. april kl. 18.00 på Biersted Kro med dagsorden iflg. vedtægterne. Se indkaldelse og årsregnskab under punktet 'Generalforsamling' i menubjælken ovenfor. [06.04.2014]
 • Selvangivelse 2013: Skattevejledning til de medlemmer, der anvender skematisk regel findes her. [06.04.2014]
 • Møllens produktion i januar slog alle hidtidige rekorder. Hele 252.108 kWh blev det til - det er 35.000 kWh mere end den hidtidige rekord fra januar 2008. Så hvis nogen synes det blæste rigeligt i januar har det om ikke andet varmet på bundlinjen i møllens regnskab. I februar og marts producerede møllen gennemsnitligt i forhold til et middelår, så alt i alt er produktionen kommet godt fra start i det nye år, hvor de tre første måneder i alt har resulteret i en produktion på 530.000 kWh - hvilket er godt 100.000 kWh mere en forventeligt i et middelår. [06.04.2014]
 • Serviceeftersyn: Den 5. februar foretog Therkildsen A/S et halvårligt eftersyn på møllen. I forbindelse med eftersynet blev det konstateret at slæbesporet for el til vingenav var slidt og den sandsynlige årsag til en række fejlmeldinger fra møllen. Slæbespor + en række øvrige komponenter blev udskiftet knap en uge efter. Derudover gav servicerapporten ikke anledning til bemærkninger. [06.04.2014]
 • Møllens produktion i november-december og hele 2013: Heller ikke november bød på særlig meget vind. Ligesom oktober lå vindens energiindhold cirka 10% under vinden i gennemsnitsåret. I modsætning til oktober kompenserede møllens "godhed" ikke helt for den manglende vind, idet novembers produktion endte på 109.428 kWh, hvilket er knap 10% under det forventelige i en gennemsnitsnovember. Til gengæld blæste det rigtig godt i december, og ikke mindst juledagene bidrog til den pæne resultat på 176.470 kWh. Det er godt 48.000 kWh over det forventelige i december. Den samlede produktion for hele 2013 endte dermed på 1.259.670 kWh, hvilket er ca. 2% under den gennemsnitligt forventede årsproduktion på 1.288 MWh. Dette resultat er ganske pænt i betragtning af at det bortset fra marts og december måned har blæst noget mindre end forventeligt. [12.01.2014]
 • Tidligere medlemsinformation: . 2013 . 2012   2011    2010    2009    2008    2007    2006    2005   2004   2003   2002

 

Mere information:

Læs her hvordan du ændrer adresse, konto eller pengeinstitut, om udbetalinger, skat, køb og salg af andele.