Vedtægter   Medlemsinfo.        
  
     
            

Medlemsinformation 2013:

 

 • Møllens produktion i november-december og hele 2013: Heller ikke november bød på særlig meget vind. Ligesom oktober lå vindens energiindhold cirka 10% under vinden i gennemsnitsåret. I modsætning til oktober kompenserede møllens "godhed" ikke helt for den manglende vind, idet novembers produktion endte på 109.428 kWh, hvilket er knap 10% under det forventelige i en gennemsnitsnovember. Til gengæld blæste det rigtig godt i december, og ikke mindst juledagene bidrog til den pæne resultat på 176.470 kWh. Det er godt 48.000 kWh over det forventelige i december. Den samlede produktion for hele 2013 endte dermed på 1.259.670 kWh, hvilket er ca. 2% under den gennemsnitligt forventede årsproduktion på 1.288 MWh. Dette resultat er ganske pænt i betragtning af at det bortset fra marts og december måned har blæst noget mindre end forventeligt. [12.01.2014]
 • Møllens produktion: I august blæste det ikke så meget som i et gennemsnitsår, og helt galt gik det i september, hvor vindens energiindhold kun var cirka 2/3 af gennemsnitsåret. Det fik naturligvis konsekvenser for møllens produktion, hvor især september betød at møllen producerede cirka 50.000 kWh "for lidt" i forhold til det forventelige. I alt 118.167 kWh blev det til i de to måneder mod gennemsnitsårets ca. 167.000 kWh. Lidt bedre blev det i oktober, hvor vindens energiindhold "kun" var 10% ringere end i et gennemsnitsår. Det betød at møllen kun lige netop nåede den forventelige oktoberproduktion på 115.000 kWh - hvilket på den anden side er helt pænt i betragtning af den ringe vind.
 • Dækning af generatorhavari: Møllelaugets forsikringsselskab har meddelt at de ikke mener generatorhavariet er dækket af møllens forsikring. Bestyrelsen har taget afgørelsen til efterretning. Der vil derfor ikke ske udbetalinger til andelshaverne før i starten af 2014.
 • Midlertidigt stop for udbetalinger. På grund af havareret generatorleje har bestyrelsen besluttet at stoppe de løbende udbetalinger til andelshaverne indtil det er endeligt afklaret om forsikringen dækker skaden. [11.09.2013]
 • Havareret generator: Efter at der i et stykke tid har været nogle uforklarlige smårystelser i møllen når den kørte på den lille generator, blev det den 20. august besluttet at stoppe møllen indtil årsagen var fundet. Det viste sig at det bagerste leje i den lille generator ikke sad helt fast på akslen. Det har medført at der er blevet slidt en 1 millimeter dyb rille i akslen, men der er heldigvis ikke sket nogen skade på rotoren. Reparationen består i en sprøjtestøbning og drejning af ny manchet, pris mellem 50 og 100.000 kr. Den 4. september var møllen oppe at køre igen, og er nu fit for at producere en masse strøm i de efterårsstorme, der forhåbentlig kommer. [11.09.2013]
 • Møllens produktion: Da møllen har været stoppet de sidste halvanden uge af måneden har den selvfølgelig ikke produceret ret meget i august. 57.745 kWh blev det til - det er ca. 16.000 kWh mindre end forventeligt i en gennemsnitsaugust. [11.09.2013]
 • Serviceeftersyn: Den 1. august foretog Therkildsen A/S det årlige hovedaftersyn på møllen Servicerapporten giver ikke umiddelbart anledning til bemærkninger. [13.08.2013]
 • Møllens produktion: Hen over sommeren har møllens produktion ligget nogenlunde på det forventelige for et middelår. I månederne maj, juni og juli har møllen i alt produceret 258.712 kWh. Det er godt 20.000 kWh mere end forventeligt i gennemsnitsåret. Siden årsskiftet har møllen nu produceret 741.144 kWh, hvilket er cirka 10.000 kWh under det forventlige i et gennemsnitsår. Møllen har dermed (stort set) "indhentet" den manglende produktion, som de vindfattige måneder i årets start var anledning til. [13.08.2013]
 • Udlevering af skatteoplysninger. Skattevæsnet har krævet følgende oplysninger udleveret for alle andelshavere: Navne og personnumre, Oplysning om antal andele og anskaffelsestidspunkt, Indtægt pr. andel - specificeret pr. år, Hvilken opgørelsesmetode den enkelte andelshaver har valgt. Oplysningerne er indsendt den 8. maj.
 • Gearolien er skiftet den 30. april. Udskiftning af de 80 liter olie kostede omkring 20.000 kr. svarende til ca. 15 kr. pr. andel.
 • Udbetaling.  Den 7. maj er der udbetalt 90 kr. pr. andel.
 • Referat af årets generalforsamling er tilgængelig under punktet 'Generalforsamling' i menubjælken ovenfor. [05.05.2013]
 • Møllens produktion: I marts og april har møllen produceret pænt, og over det forventelige i et middelår. I marts endte produktionen på 168.771 kWh, hvilket er godt 30.000 kWh eller ca. 23% over en gennemsnitsmarts. I april producerede møllen 123.971 kWh, hvilket er knap 30.000 kWh eller ca. 30% over en gennemsnitsapril. Den pæne produktion de sidste par måneder er dog ikke helt nok til at rette op på manglen på vind i januar og februar, så møllens samlede produktion i 2013 ligger i øjeblikket 100.000 kwh under produktionen på det tilsvarende tidspunkt sidste år. [05.05.2013]
 • GENERALFORSAMLING: Årets generalforsamling afholdes tirsdag den 23. april kl. 18.00 på Biersted Kro med dagsorden iflg. vedtægterne. Se indkaldelse og årsregnskab under punktet 'Generalforsamling' i menubjælken ovenfor. [25.03.2013]
 • Selvangivelse 2012: Skattevejledning til de medlemmer, der anvender skematisk regel findes her. [25.03.2013]
 • Billig vindmøllestrøm: VindenergiDanmark, som vi sælger møllens strøm til, har dannet et energiselskab, der sælger ren dansk vindmøllestrøm til private - til konkurrencedygtige priser. Se nærmere her.
 • Møllens produktion i januar og februar har ligget væsentligt under det forventelige på grund af meget ringe vind. I januar producerede møllen 122.407 kWh, hvilket er godt 28.000 kWh 'for lidt' ift. en gennemsnitsjanuar. Men vindens energiindhold lå også kun på cirka 2/3 af en normal januar. Helt galt gik det i februar, hvor dårlig vind har betydet at møllen kun har produdceret 50% af normalen for en gennemsnitsfebruar, nemlig 67.283 kWh. [25.03.2013]
 • Udbetaling.  Den 12. februar er der udbetalt 100 kr. pr. andel. [26.03.2013]
 • 2012: Igen en pæn produktion over det forventelige. Møllen nåede op på en samlet årsproduktion på 1.397.441 kWh. Det er 8% mere end forventeligt i et middelår. Imidlertid blæste det kun 95% af vinden i et middelår. Tages der højde for det måned for måned var møllens merproduktion i 2012 på 16%.
 • Tidligere medlemsinformation: 2012   2011    2010    2009    2008    2007    2006    2005   2004   2003   2002

 

Mere information:

Læs her hvordan du ændrer adresse, konto eller pengeinstitut, om udbetalinger, skat, køb og salg af andele.