Vedtægter   Medlemsinfo.        
  
     
                            

Medlemsinformation 2012:

 

 • 2012: Igen en pæn produktion over det forventelige. Møllen nåede op på en samlet årsproduktion på 1.397.441 kWh. Det er 8% mere end forventeligt i et middelår. Imidlertid blæste det kun 95% af vinden i et middelår. Tages der højde for det måned for måned var møllens merproduktion i 2012 på 16%.
 • Møllens produktion maj - december kan ses under punktet ' Produktion' i menubjælken ovenfor.
 • Udbetaling.  Den 7. november er der udbetalt 60 kr. pr. andel.
 • Udbetaling.  Den 15. august er der udbetalt 84 kr. pr. andel.
 • Referat af årets generalforsamling er tilgængelig under punktet 'Generalforsamling' i menubjælken ovenfor.
 • Udbetaling.  Den 10. maj er der udbetalt 124 kr. pr. andel. [19.05.2012]
 • Møllens produktion i marts og april: I marts måned producerede møllen 169.151 kWh. Det er 23% mere end forventeligt i en gennemsnitsmarts - men det blæste også 15% mere end i middelåret. Stadig dog en pæn produktion. I april har møllen produceret 104.385 kWh. Det er 9% mere end i middelåret. Alt i alt har møllen produceret 582.813 kWh i årets første fire måneder - det er knap 65.000 kWh eller 12% mere end i et gennemsnitsår. [19.05.2012]
 • GENERALFORSAMLING:  Årets generalforsamling finder sted onsdag den 25. april på Biersted Kro kl. 18.00 med dagsorden iflg. vedtægterne. Se indkaldelse og årsregnskab under punktet 'Generalforsamling' i menubjælken ovenfor. [25.03.2012]
 • Selvangivelse 2011: Skattevejledning til de medlemmer, der anvender skematisk regel findes her. [25.03.2012]
 • Billig vindmøllestrøm: VindenergiDanmark, som vi sælger møllens strøm til, har dannet et energiselskab, der sælger ren dansk vindmøllestrøm til private - til konkurrencedygtige priser. Se nærmere her.
 • Møllens produktion i februar endte på 154.067 kWh. Det er 15% mere end forventeligt i en gennemsnitsfebruar - på trods af at det ikke blæste mere end i middelåret. [25.03.2012]
 • Udbetaling.  Den 31. januar er der udbetalt 130 kr. pr. andel. [12.02.2012]
 • Møllens produktion i januar endte på 155.210 kWh. Det er 3% mere end forventeligt i et middelår. [12.02.2012]
 • 2011: Rekordproduktion og pæne henlæggelser. Alt i alt betyder den gode vind i årets sidste dage, at den samlede årsproduktion nåede op på 1.403.608 kWh, hvilket er 9% mere end forventeligt i et gennemsnitsår. Hermed passerede 2011 lige netop 2004 (1.401.174 kWh) og blev dermed det næstbedste år nogensinde i møllens levetid - kun overgået af legendariske år 2000 med en produktion på 1.489.082 kWh. Det betyder at møllen har produceret 115.536 kWh mere end forventeligt i et middelår, og jvf. generalforsamlingens beslutning skal værdien af halvdelen heraf henlægges. Det betyder at henlæggelsen for 2011 bliver 23.870 kr. [11.01.2012]
 • Tidligere medlemsinformation:   2011    2010    2009    2008    2007    2006    2005   2004   2003   2002

 

Mere information:

Læs her hvordan du ændrer adresse, konto eller pengeinstitut, om udbetalinger, skat, køb og salg af andele.