Vedtægter   Medlemsinfo.        
  
     
                            

Medlemsinformation 2011:

 

 • 2011: Rekordproduktion og pæne henlæggelser. Alt i alt betyder den gode vind i årets sidste dage, at den samlede årsproduktion nåede op på 1.403.608 kWh, hvilket er 9% mere end forventeligt i et gennemsnitsår. Hermed passerede 2011 lige netop 2004 (1.401.174 kWh) og blev dermed det næstbedste år nogensinde i møllens levetid - kun overgået af legendariske år 2000 med en produktion på 1.489.082 kWh. Det betyder at møllen har produceret 115.536 kWh mere end forventeligt i et middelår, og jvf. generalforsamlingens beslutning skal værdien af halvdelen heraf henlægges. Det betyder at henlæggelsen for 2011 bliver 23.870 kr. [11.01.2012]

 • Møllens produktion i november-december: November måned bød kun på tre fjerdedele af den vind der er i en gennemsnitsnovember. Så der er ikke noget at sige til at møllens produktion "kun" blev på 102.733 kWh. I en gennemsnitsnovember vil den forventelige produktion være på godt 125.000 kWh. De 102 MWh er på den anden side er flot i betragtning af, hvor lidt det blæste - i november. Til gengæld bød december - ikke mindst den sidste del af måneden - på rigelig vind, så her nåede møllen op på en produktion på 162.456 kWh, hvilket er 27% mere end forventeligt i en gennemsnitsdecember. Mellem jul og nytår lå møllen flere gange stabilt på en produktion på godt 625 kW, 2. juledag endda godt 650 kW - og der er dog kun tale om en 600 kW mølle. [11.01.2012]

 • Møllens produktion i september-oktober: Efteråret har indtil videre været pænt blæsende, i hvert fald gennemsnitligt set. Derfor har møllen også produceret pænt, både i september og oktober. I september blev det til i alt 104.683 kWh, hvilket er 12% over det forventelige i et middelår. I oktober har møllen produceret 136.419 kWh, hvilket er 22.337 kWh eller 20% mere end det forventelige i et middelår. I alt har møllen indtil nu produceret 1.138.419 kWh - det er godt 100.000 kWh mere end forventelige. Medmindre vinden svigter de sidste to måneder af året er der altså udsigt til en pæn merproduktion i år, svarende til nogle af de bedre år i møllens hidtidige levetid. [01.11.2011]

 • Udbetaling. Den 12. august er der udbetalt 94,61 kr. pr. andel. En samlet oversigt findes her.

 • Møllens produktion: Juni blev en pæn måned med en produktion på 94.941 kWh. Det er godt 23.000 kWh mere end i et middelår og 5.500 kWh mere end man skulle forvente ud fra vindens energiindhold. Til gengæld blev juli måned nærmest en katastrofe med kun 54.925 kWh. Det er den fjerde ringeste måned i de 155 måneder møllen har kørt, men det skyldes at det kun blæste det halve af hvad det 'plejer' i juli. måned. Men ca. 88.000 kWh i august ligger møllens produktion 14.000 kWh over middelåret.

 • Møllens produktion i maj: Vindmæssigt var det en rigtig god maj som betød, at møllen nåede op på en produktion på 132.336 kWh. Det er 58% mere end prognosen for maj måned i et middelår, og svarer til den produktion, møllen normalt leverer en gennemsnitlig vintermåned.

 • Udbetaling. Den 31. maj er der udbetalt 77 kr. pr. andel. En samlet oversigt findes her.

 • Selvangivelse 2010: Møllelauget har netop modtaget Danmarks Vindmølleforenings nye faktablad om skat. Heraf fremgår det, at bundfradraget for andelshavere der har valgt skematisk regel er hævet fra 3.000 til 7.000 kr. Se den nye skattevejledning her. [11.05.2011]

 • Møllens produktion i april: Møllen producerede 96.084 kWh i april måned. Det svarer til prognosen for et middelår (95.363 kWh). [11.05.2011]

 • Møllens produktion i marts: Marts måned kom i hus med en pæn produktion på i alt 155.348 kWh. Det er knap 18.000 kWh (13%) mere end prognosen for et middelår.

 • GENERALFORSAMLING:  Årets generalforsamling finder sted onsdag den 13. april på Biersted Kro kl. 18.00 med dagsorden iflg. vedtægterne. Se indkaldelse og årsregnskab under punktet 'Generalforsamling' i menubjælken ovenfor. [14.03.2011]

 • Selvangivelse 2010: Skattevejledning til de medlemmer, der anvender skematisk regel findes her. [14.03.2011]

 • Møllens produktion i januar og februar: Det blæste alt for lidt i januar, og det kunne ses på møllens produktion. Januar, der ellers skulle være den bedste måned i året med cirka 150.000 kWh, endte på kun 103.705 kWh - 31% under det forventelige i et gennemsnitsår. Februar var til gengæld god og møllen indhentede her en stor del af de 47.000 kWh den "skyldte" for januar. Med 171.845 kWh produceret lå februar 37.500 kWh (28%) over det forventelige i et middelår - så samlet set "mangler" der nu kun knap 10.000 kWh for årets første måneder. [14.03.2011]

 • Møllens samlede produktion i 2010 endte 5% under gennemsnittet for et middelår. Med kun 1.221 MWh produceret blev 2010 endnu ringere end 2009 og kom ind på en "flot" 2. plads i årsproduktion - fra den kedelige ende. Af de 12 år møllen har kørt er det kun i 2006 den har produceret mindre strøm. Heller ikke i år skyldes det magre resultat møllen, der producerede 182 MWh eller 18% mere end man skulle forvente ud fra vindens energiindhold. I 2010 producerede møllen således igen-igen væsentlig mere end den skulle. Men især årets første tre måneder og december måned var dårlige ud fra et vindmæssigt synspunkt, og samlet set nåede 2010 kun op på 83,1% af den vind, man kan forvente i et gennemsnitsår. Se mere under punktet 'Produktion' i menubjælken ovenfor. [09.02.2011]

 • Udbetaling. Der udbetales fortsat ikke udbytte pga. udskiftningen af møllens gearkasse i efteråret 2009. Men kreditten er nu indfriet, så medmindre der sker nye, uforudsete ting vil udbetalingerne blive genoptaget til april 2011. [09.02.2011]

 •  

 • Tidligere medlemsinformation:  2010    2009    2008    2007    2006    2005   2004   2003   2002