Vedtægter   Medlemsinfo.        
  
     
                            

Medlemsinformation 2010:

 

 • Salg af strøm. Den 24. november er der indgået elsalgskontrakt med Vindenergi Danmark om salg af møllens strøm i 1. kvartal 2011 til en pris på 37,90 øre/kWh. Herfra skal trækkes nogle afgifter og omkostninger ialt ca. 3,5 øre/kWh, mens pristillægget ("CO2-tiøren") varierer. I alt vil vi de tre første måneder af 2011 således få på den pæne side af 34 øre pr. kWh.

 • Udbetaling. Som bekendt optog møllelauget en kredit på ca. ½ mio. kr. primo november 2009 til finansieringen af en ny gearkasse. Med møllens indtjening for oktober vil vi have betalt denne kredit ud. Der er dog en del driftudgifter (forsikring, service mm.) der også skal betales, men hvis vi får en god vind forventer bestyrelsen at udbetalingerne til andelshaverne kan genoptages senest fra og med april og muligvis allerede fra januar 2011 :-)

 • Møllens produktion, 3. kvartal 2010: Møllen har produceret 288.000 kWh i perioden juli til september i år. Det er 40.000 kWh eller 16% mere end forventeligt i et middelår. Tallene dækker dog over store variationer. Juli måned blev med kun 64.000 kWh er forholdsvis dårlig juli, rent vindmæssigt. Til gengæld har både august og september budt på så meget vind, at møllen har produceret ca. 1/3 mere strøm end forventeligt i et middelår.

 • Møllens produktion, første hålvår 2010: Møllen kom ud af årets første tre måneder med en "gæld" på små 150.000 kwh ift. et produktion i et middelår. Det skyldes dog alene en temmelig dårlig vind - hvis vindens energiindhold tages i betragtning klarede møllen det ganske flot med en "merproduktion" i første kvartal på godt 20% ift. det forventelige. I andet kvartal har vinden været noget bedre, og den samlede produktion for disse tre måneder blev 300.259 kWh. Møllen har derved indhentet 50.000 kWh af de 150.000 kWh den satte til i første kvartal, så den nu kun "skylder" ca. 100.000 kWh ift. et middelår. Men med halvdelen af året tilbage at løbe på, er det bestemt ikke urealistisk at den indhenter det.

 • GENERALFORSAMLING:  Årets generalforsamling finder sted torsdag den 22. april på Biersted Kro kl. 18.00 med dagsorden iflg. vedtægterne. Se indkaldelse og årsregnskab under punktet 'Generalforsamling' i menubjælken ovenfor. [16.03.2010]

 • Selvangivelse 2009: Skattevejledning til de medlemmer, der anvender skematisk regel findes her. [16.03.2010]

 • Møllens produktion januar-februar: Selvom det har været koldt og snefyldt årets to første måneder har det ikke blæst særligt meget - ihvertfald ikke fra et møllesynspunkt. Den samlede produktion for januar og februar blev 195.420 kWh. Det er kun 2/3 af den forventelige produktion i et gennemsnitsår og mindre end hvad møllen producerede i januar måned alene i både 2008 og 2009. [16.03.2010]

 • Møllens samlede produktion i 2009 endte 3% under gennemsnittet for et middelår. Med 1.255 MWh produceret blev 2009 nr. 3 af de 11 år møllen har kørt - fra den kedelige ende. Det lidt magre resultat skyldes dog ikke møllen, der producerede 172 MWh eller 16% mere end man skulle forvente ud fra vindens energiindhold. Møllen producerede således igen i 2009 væsentlig mere end den skulle. Men især årets første fire måneder og december måned var dårlige ud fra et vindmæssigt synspunkt, og samlet set nåede 2009 kun op på knap 88% af den vind, man kan forvente i et gennemsnitsår. Se mere under punktet 'Produktion' i menubjælken ovenfor. [09.03.2010]

 • Udbetaling. Der udbetales fortsat ikke udbytte pga. udskiftningen af møllens gearkasse i efteråret 2009. [09.03.2010]

 •  

 • Tidligere medlemsinformation:    2009    2008    2007    2006    2005   2004   2003   2002