Vedtægter   Medlemsinfo.      
  
     
                      

Medlemsinformation 2007:

 

 • Hovedleje. Efter en god måneds tid med en række mindre fejlmeldinger konstaterede Vestas den 20.9, at årsagen til fejlene skyldtes begyndende nedbrud af møllens hovedleje. Møllen blev derefter straks standset og har holdt stille til den 4.10, hvor fejlen var udbedret. I mellemtiden er hovedlejet blevet udskiftet, og da vingerne i den anledning alligevel var nede på jorden blev de samtidig gået efter for mindre skrammer m.v. Omkostningerne til reparation af hovedlejet ligger på 180.000 kr excl. moms; hertil skal lægges prisen for vingeeftersyn m.m. Da det ikke kan udelukkes at årsagen til det begyndende nedbrud af lejet er et lynnedslag, er skaden anmeldt til møllelaugets forsikringsselskab. Nærmere tekniske undersøgelser af lejet vil afgøre, om skaden er dækket af møllens all-risk forsikring. [08.10.07]

 • Udbetaling for 3. kvartal er udskudt. Indtil videre vil møllens indtjening i 3. kvartal ikke blive udbetalt til andelshaverne, da møllelauget kan se frem på en samlet regning på en lille kvart million for reparation af møllen, hvis skaden ikke er dækket af forsikringen. Heldigvis har lauget ca. 150.000 kr stående på henlæggelseskontoen, så vi slipper for at skulle ud og hente alle pengene hos de enkelte andelshavere. Men indtil vi kender de samlede udgifter har bestyrelsen besluttet at tilbageholde oktober måneds udbetaling. [08.10.07]

 • Danskernes holdning til vindkraft. I modsætning til hvad man måske skulle forvente ud fra den almindelige pressedækning er danskerne meget positive overfor udbygning med vindmøller - og naboerne til de eksisterende møller er de mest positive. Det viser en række meningsmålinger gennemført for flere dagblade m.fl. Resultaterne er gengivet i et faktablad fra Danmarks Vindmølleforening. [11.09.07]

 • Bestyrelsesmøde. Bestyrelsen holdt møde den 28. august, hvor det bl.a. blev besluttet at indgå aftale med Vindenergi Danmark om salg af den strøm, møllen producerer fra den fylder 10 år.

 • Tilkaldeservice. Møllen har tilkaldt service den 22. og den 26.8 - det var et par sensorer, det var galt med. De er nu udskiftet over serviceabonnementet.

 • Ny fjernaflæsningsmåler. I forbindelse med at Folketinget har ændret udbetalingsreglerne for vindmøller (igen-igen) og at de første møller i parken fylder 10 år dette efterår, har ejerne i vindmølleparken besluttet at få installeret fjernaflæsningsmålere på hver enkelt mølle. Beslutningen medfører en mindre stigning i den årlige udgift til aflæsning af møllens produktion.

 • Udbetaling: Den 8. august er der udbetalt 117 kr. pr. andel.

 • Nye andelshavere. Møllelauget har fået to nye andelshavere - velkommen!

 • Møllens produktion i marts - juli fortsætter den fine tendens fra årets to første måneder. Både marts og april og ikke mindst juli måned var rigtigt gode med en produktion, der ligger væsentligt over normalen i disse måneder. I juli blev det til ikke mindre end 121.119 kWh - det svarer til hvad møllen normalt skulle producere i en god efterårsmåned. I alt har møllen produceret 919.481 kWh i årets første syv måneder - det er det bedste nogensinde, og 27% bedre end gennemsnittet de sidste fem år.

 • Serviceeftersyn. Den 16. maj blev der udført rutinemæssigt halvårseftersyn af møllen. Der er intet at bemærke, hverken i forhold til selve eftersynet eller den efterfølgende olieanalyse.

 • Udbetaling: Den 8. maj er der udbetalt 135 kr. pr. andel.

 • Møllens bestyrelse er uændret efter generalforsamlingen

 • GENERALFORSAMLING 2007 finder sted mandag den 16. april kl. 18.00 på Biersted Kro. Indkaldelse og årsregnskab findes under 'Generalforsamling' i menubjælken ovenfor. [22.03.07]

 • Selvangivelse 2006. Skattevejledning til de medlemmer, der anvender skematisk regel findes her.

 • Møllens produktion i januar og februar - så kom vinden! Selvom Nordjylland er det sted, hvor det blæste mindst i januar måned blæste det rigeligt til at møllen slog alle tidligere rekorder for produktion en enkelt måned. Hele 210.660 kWh blev det til, hvilket er næsten 60.000 kWh eller 40% mere end prognosen for et gennemsnitsår. I kroner og øre svarer det til godt 90.000 kr. eller 70 kr. pr. andel. Også februar måned var en god måned. Her producerede 159.403 kWh, hvilket er ca. 25.000 kWh mere end prognosen for en gennemsnitsfebruar.

 • Medlemsinformation 2006: se her

 • Medlemsinformation 2005: se her 

 • Medlemsinformation 2004: se her

 • Medlemsinformation 2003: se her

 • Medlemsinformation 2002: se her