Vedtægter   Medlemsinfo.      
  
     
                      

Medlemsinformation 2006:

 

 • Henlæggelser og udbetaling. Jævnfør generalforsamlingens beslutning henlægges halvdelen af møllens "over"produktion - dvs. den del af produktionen, der ligger ud over møllens forventelige produktion i et gennemsnitsår. I 2006 var der ikke en sådan overproduktion, og de a'conto henlæggelser, der er foretaget i årets første tre kvartaler er derfor udbetalt sammen med udbetalingen for fjerde kvartal. I alt er der således udbetalt 122 kr. pr. andel den 19. januar 2007.

 • Møllens produktion i 4. kvartal og hele 2006. Årets sidste måneder gav så meget vind, at det i nogen grad rettede op på møllens lave produktion i foråret og sommeren. Dog endte 2006 med at blive det ringeste vindår nogensinde i de 30 år, der er lavet statistik over vindens energiindhold.

 • Udbetaling. Den 27. oktober er der udbetalt 40,50 kr. pr. andel. [29.10.06]

 • Møllens produktion i foråret og hen over sommeren har været stærkt præget af et ualmindelig elendigt år, rent vindmæssigt. F.eks. lå vinden i august langt under gennemsnittet de seneste 10 år, og i juli var møllen med 47.595 producerede kWh tæt på at tangere sin hidtidige bundrekord fra februar 2003 på 47.335 kWh. Resultatet er, at de første 8 måneder af året samlet set har givet den laveste vindenergiproduktion nogensinde siden vindstatistikkens start i 1979. Frem til 01. oktober har møllen produceret i alt 791.473 kWh, hvilket betyder at møllen skal producere 500.000 kWh de sidste 3 måneder af året, hvis den skal nå op på den prognosticerede årsproduktion. Det kan lade sig gøre, men er næppe realistisk: I 1999, som er det bedste 4. kvartal i møllens hidtidige levetid, var produktionen godt 428.000 kWh. Den manglende vind er også forklaringen bag de relativt lave udbetalinger til andelshaverne. [29.10.06]

 • Bestyrelsesmøde. Den 02. oktober holdt bestyrelsen møde, hvor det bl.a. blev besluttet at tegne en ny to-årig servicekontrakt med Vestas. [29.10.06]

 • Udbetaling. Den 4. august er der udbetalt 66 kr. pr. andel.

 • Udbetaling. Den 2. maj er der udbetalt 66,60 kr. pr. andel.

 • Referat fra generalforsamlingen ligger nu på nettet. Klik på 'Generalforsamling' i menubjælken ovenfor. Bestyrelsen holdt konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen - konstitueringen er uændret.

 • GENERALFORSAMLING 2006 finder sted torsdag den 30. marts kl. 18.00 på Biersted Kro. Indkaldelse og årsregnskab findes under 'Generalforsamling' i menubjælken ovenfor. [08.03.06]

 • Selvangivelse 2005. Skattevejledning til de medlemmer, der anvender skematisk regel findes her. [08.03.06]

 • Møllens produktion i januar og februar. Hverken januar eller februar var særligt gode - henholdsvis 102.960 kWh og 89.684 kWh blev det til. Det svarer for begge måneders vedkommende til en tredjedel af prognosen for et gennemsnitsår. [08.03.06]

 • Møllens produktion i november, december og hele 2005. Omkring nytår gik en del af møllens computer ned - og desværre tog den produktionstallene for den sidste del af 2005 med sig. Derfor har det taget noget tid at rekonstruere produktionen ud fra afregningerne fra ESV, men tallene foreligger nu endeligt. Både i november og december har møllen produceret væsentligt mere end den skal i forhold til vindens energiindhold og med den gode vind i december nåede møllen op på hele 31% "overproduktion". Den gode produktion i årets sidste måneder retter noget op på et vindmæssigt temmelig ringe år. I 2005 har møllen i alt produceret 1.326.328 kWh, hvilket er 3% over prognosen for et gennemsnitsår. I forhold til vindens energiindhold (eller mangel på samme!) er der for hele 2005 tale om en merproduktion på 25% - det svarer ganske pænt til gennemsnittet for de foregående år. [04.02.06]

 • Udbetaling. Den 3. februar er der udbetalt 90 kr. pr. andel. [04.02.06]

 •  

 • Medlemsinformation 2005: se her 

 • Medlemsinformation 2004: se her

 • Medlemsinformation 2003: se her

 • Medlemsinformation 2002: se her