Vedtægter   Medlemsinfo.      
  
     
                     

Medlemsinformation 2005:

 

 • Møllens produktion i november, december og hele 2005. Omkring nytår gik en del af møllens computer ned - og desværre tog den produktionstallene for den sidste del af 2005 med sig. Derfor har det taget noget tid at rekonstruere produktionen ud fra afregningerne fra ESV, men tallene foreligger nu endeligt. Både i november og december har møllen produceret væsentligt mere end den skal i forhold til vindens energiindhold og med den gode vind i december nåede møllen op på hele 31% "overproduktion". Den gode produktion i årets sidste måneder retter noget op på et vindmæssigt temmelig ringe år. I 2005 har møllen i alt produceret 1.326.328 kWh, hvilket er 3% over prognosen for et gennemsnitsår. I forhold til vindens energiindhold (eller mangel på samme!) er der for hele 2005 tale om en merproduktion på 25% - det svarer ganske pænt til gennemsnittet for de foregående år. [04.02.06]

 • Vinden i oktober - og de sidste 145 år. Månedsmagasinet Naturlig Energi (udgivet af Danmarks Vindmølleforening) udnævner i det nyeste nummer oktober til at være den vindmæssigt ringeste måned i mange år. I dette lys er møllens produktion rigtig flot: 41% mere end forventeligt. Samtidig fremgår det af en artikel i samme blad, at nyere undersøgelser tyder på, at de hidtidige vindprognoser har været for optimistiske. Undersøgelsen omfatter vind- og klimadata for de sidste 145 år, og den viser blandt andet, at det blæste usædvanligt meget i perioden 1985-1995. Prognosen for vores mølle er beregnet på grundlag af vinddata fra 1979-1992. Da der er et stort overlap mellem disse perioder, må prognosen for vores mølles produktion antages at være urealistisk høj. På baggrund af undersøgelsen foreslår Per Nielsen fra EMD International a/s i artiklen, at det danske vindindeks reguleres med 7,5%, så det afspejler de reelle vindforhold. Undersøgelsen betyder blandt andet, at vi bør nedjustere vores forventninger til møllens årsproduktion med mindst 7,5%. Det vil sige at vi skal være godt og vel "tilfredse" hvis møllen producerer 92,5% af de 1.288 MWh, vi hidtil har forventet som gennemsnitlig årsproduktion. Omvendt betyder det, at hvis møllen reelt kun skal producere 1.190 MWh i gennemsnit om året for at leve op til hvad man kan kalde "rimelige forventninger" - ja så er det jo ekstra godt kørt af møllen, når den hidtil (1999-2004) har produceret 1.355 MWh om året i gennemsnit. [9.12.05]

 • Oktober måned var ikke god, rent vindmæssigt, men møllen nåede dog 95.162 kWh. Det er knap 20.000 kWh mindre end prognosen for en gennemsnitsoktober. Med oktober måneds produktion har vi rundet 1 mio. kWh i år (1.040.889 kWh helt præcist) - så meget skal gå galt hvis vi ikke ender med at nå den prognosticerede årsproduktion. Noget der bare minder om et rekordår bliver der dog næppe tale om i 2005. Så skal november og december i hvert tilfælde blive usandsynligt vindrige. [14.11.05]

 • Udbetaling. Den 26. oktober er der udbetalt 49 kr. pr. andel. At vi nu for andet kvartal i træk slår bundrekorden skyldes kombinationen af el-reformen og en rigtig dårlig vind. [14.11.05]

 • Produktion i september. Med 90.329 kWh produceret nåede møllen lige knap op på prognosen for en gennemsnitsseptember. Vi kender ikke månedens vindtal endnu, men det er formentlig ganske godt produceret, da både september og oktober har været meget lidt blæsende i år. [23.10.05]

 • Møde i mølleparken den 18. oktober, hvor bl.a. naboskabet til en kommende speedway-bane blev drøftet. [23.10.05]

 • Bestyrelsesmøde den 8. september med bl.a. ny type serviceaftale med Micon/Vestas på dagsordenen.

 • Produktion i årets først 8 måneder. Møllen har lige præcist produceret 2/3 af det den "skal" i de første 2/3 af året. Men traditionelt ligger der en god produktion og venter i efterårsmånederne, så der er udsigt til en merproduktion igen i 2005 - hvis det ellers blæser "som det plejer" resten af året.

 • Produktion i august. I august producerede møllen 84.489 kWh. Det er 14% over prognosen for en gennemsnitsaugust.

 • Udbetaling. Den 03. august er der udbetalt 55 kr. pr. andel.

 • Produktion i juli. Juli måneds produktion manglede godt 4.000 kWh for at nå op på en gennemsnitsjuli. Men det er ikke møllens skyld. Det blæste nemlig kun ca. 2/3 af gennemsnittet, så med 75.322 kWh produceret svarer det til en merproduktion på 37% i forhold til det, man kunne forvente ud fra vindens energiindhold.

 • Produktion i juni. Juni måned blev rigtig god. Møllen producerede 89.990 kWh. Det er 35% mere end man kan forvente ud fra vindens energiindhold og 26% mere en prognosen for en gennemsnitsjuni.

 • Produktion i maj. Med 84.501 kWh nåede møllen i maj præcist prognosen for en gennemsnitsmaj - på trods af at det blæste ca. 15% mindre.

 • Udbetaling. Den 29. april er der udbetalt 102 kr. pr. andel. [20.05.05]

 • Produktion i april. I april nåede møllen med 94.031 kWh produceret ret præcist prognosen for middelåret. [20.05.05]

 • Produktion i marts. Med kun 74% vind i marts var det (som sædvanlig) flot af møllen at producere godt 106.000 kWh. Det er ca. 30.000 kWh mere end forventeligt ud fra vinden, men samtidig dog ca. 30.000 kWh under middelåret. [20.05.05]

 • INDKALDELSE til GENERALFORSAMLING 2005, årsregnskab 2004 og skattevejledning (skematisk regel) ligger nu på nettet. Generalforsamlingen finder sted onsdag den 06. april kl. 18.00 på Biersted Kro, hvor den indledes med en gang aftensmad. Skattevejledningen kan du klikke dig frem til nederst på denne side - indkaldelse og årsregnskab finder du under menupunktet Generalforsamling ovenfor. [07.03.05]

 • Bestyrelsesmøde. Bestyrelsen holdt møde den 02. marts med nogle få ekspeditionssager på dagsordenen. [07.03.05]

 • Produktion i februar. Produktionen i februar lå meget tæt på en gennemsnitsfebruar - 131.594 kWh blev det til. [07.03.05]

 • Bestyrelsesmøde. Bestyrelsen holdt møde den 07. februar. Årsregnskabet for 2004 blev gennemgået og generalforsamlingen planlagt. Sæt allerede nu kryds i kalenderen onsdag den 06. april kl. 18.00, hvor generalforsamlingen indledes med aftensmad på Biersted Kro. [11.02.05]

 • Produktion i januar. Hvis nogen synes, det blæste godt i januar, har de ret! Møllen nåede med 189.004 kWh op på den største månedsproduktion nogensinde - 4.258 kWh bedre end februar 2002 der var den hidtidige rekordmåned. [11.02.05]

 • Udbetaling. Den 25. januar er der udbetalt 141 kr. pr. andel. [11.02.05]

 •  

 • Medlemsinformation 2004: se her

 • Medlemsinformation 2003: se her

 • Medlemsinformation 2002: se her