Vedtægter   Medlemsinfo.      
  
     
                     

Medlemsinformation 2004:

 

 • Produktion i december og hele 2004. I december producerede møllen 145.760 kWh. Det er 14% over prognosen for en gennemsnitsdecember. Den gode slutspurt sidst på året betyder at møllen nåede at producere i alt 1.401.174 kWh i 2004, hvilket er 113.102 kWh eller 9% over prognosen for et gennemsnitsår. Hermed blev 2004 det næstbedste år hidtil - kun overgået af år 2000, hvor møllen nåede op på 1.489.082 kWh. Værdien af møllens merproduktion i forhold til et middelår er godt 48.000 kr. I henhold til generalforsamlingens beslutning udbetales halvdelen af dette beløb til andelshaverne, mens den anden halvdel henlægges. Det betyder at årets henlæggelser bliver på lidt over 24.000 kr.

 • God jul og godt nytår! Bestyrelsen ønsker alle andelshavere en god jul og et godt (og blæsende) nytår! [19.12.04]

 • Produktion i november. Med 116.915 kWh nåede møllen næsten op på normproduktionen for en gennemsnitsnovember - der manglede blot 7%. Det betyder, at møllen ved indgangen til december måned kun manglede at skulle producere cirka 33.000 kWh for at nå op på prognosen for et gennemsnitsår. Pr. 14. december havde møllen produceret 1.310.900 kWh i 2004, hvilket er cirka 23.000 kWh over denne prognose. Det betyder, at al produktion resten af året er "overskud". [19.12.04]

 • Bestyrelsesmøde. Bestyrelsen holdt møde den 29. november, hvor den seneste servicerapport m.m. blev gennemgået. Der er intet særligt at bemærke hverken til servicerapporten eller olieanalysen. Det fine analyseresultat af olien betyder at vi kan fortsætte driften af møllen med den nuværende olie. [19.12.04]

 • Potentiel køber. Møllelauget er blevet kontaktet af en potentiel køber til andele. Hvis nogen er interesseret i at sælge bedes de kontakte formanden. [26.11.04]

 • Produktion i oktober. I oktober producerede møllen 152.235 kWh - godt 38.000 kWh mere end i en gennemsnitsoktober. Møllen mangler nu under 150.000 kWh for at opfylde "kvoten" for 2004. [03.11.04]

 • Udbetaling. Den 02. november er der udbetalt 57 kr. pr. andel. [03.11.04]

 • Møde i mølleparken. Den 19. oktober blev der afholdt møde i mølleparken. Da de andre møller er et år "forud" for os, står de overfor at at skulle tegne nye serviceaftaler. Hovedemnet var derfor erfaringerne med forskellige servicefirmaer og muligheden for en eventuel fælles aftale. [03.11.04]

 • Produktion i september. Også september bød på en produktion over prognosen: 117.720 kWh blev det til eller 26% over prognosen. Desværre tager det efterhånden nogen tid inden vindtallene for de enkelte måneder er tilgængelige fra den landsdækkende møllestatistik. Seneste tal er fra juli, men det er bestyrelsens indtryk, at det ikke har blæst tilsvarende meget - hverken i august eller september - og at møllen derfor fortsat kører over forventning. [04.10.04]

 • Bestyrelsesmøde. Bestyrelsen holdt møde den 30. september, hvor vi kunne byde vores nye sekretær Rikke Mølgaard velkommen. Bl.a. blev det besluttet ikke at udsende et nyhedsbrev med papirpost dette efterår, da der er sket meget lidt med møllen og i lauget siden generalforsamlingen. [04.10.04]

 • Produktion i august. Møllen producerede 80.530 kWh i august. Det svarer til 9% mere end beregnet for en gennemsnits-august. [05.09.04]

 • Udbetaling. Den 11. august er der udbetalt 80 kr. pr. andel. [05.09.04]

 • Ny elforsyningslov. Den 04. juni vedtog Folketinget en ny elforsyningslov. Loven får ikke den store betydning for vores mølle - dog er der en mindre forbedring med hensyn til afregningen efter møllens 10. år. Reglerne for beregningen af pristillægget (CO2-tiøren) er blevet forenklede, og det er sket på en måde, så der sjældnere vil forekomme fradrag i pristillægget. [05.09.04]

 • Produktion i juli. Med 80.001 producerede kWh ramte møllen prognosen for en gennemsnits-juli. Dog blæste det mindre end gennemsnitligt, så igen blev det en måned med en produktion over det forventelige - 24%. [05.09.04]

 • Produktion i juni. Også juni blev en god måned med en produktion på 116.444 kWh - knap 45.000 kWh eller 63% mere end beregnet for en gennemsnits-juni. Hermed har møllen produceret lidt mere det første halvår af 2004 end beregnet for gennemsnitsåret. Tages vindens energiindhold i betragtning, har møllen produceret 29% mere end forventeligt i de første 6 måneder af 2004. [05.09.04]

 • Produktion i maj. Den gode tendens for april fortsatte i maj. 129.346 kWh blev det til - godt 54.000 kWh eller 54% mere end beregnet for en gennemsnits-maj. Siden nytår har møllen nu produceret 591.569 kWh. [04.06.04]

 • Produktion i april. Med 106.036 producerede kWh i april nåede møllen for første gang i år op og producere mere end prognosen for gennemsnitsåret. Godt 10.000 kWh mere end beregnet for en gennemsnits-april blev det til. Tages vindens energiindhold i betragtning svarer det til en merproduktion i april på hele 38%. [04.06.04]

 • Produktion i marts. Produktionen i marts nærmede sig prognosen for et gennemsnitsår. Det blev til 134.263 kWh - godt 3.000 kWh mindre end beregnet for middelåret. I alt har møllen produceret lidt over 356.000 kWh siden nytår. [07.04.04]

 • Indkaldelse til generalforsamling 2004, årsregnskab 2003 og skattevejledning (skematisk regel) ligger nu på nettet. Skattevejledningen kan du klikke dig frem til nederst på denne side - indkaldelse og årsregnskab finder du under menupunktet Generalforsamling ovenfor. [16.03.04]

 • Produktion i februar. Også februar endte med en produktion på ca. 30.000 kWh under produktionen i et gennemsnitsår - 103.389 kWh blev det til. [13.03.04]

 • Vindtal for hele 2003 og januar 2004. Opgørelsen af hele årets produktion i 2003 og vindens enegiindhold viser, at møllen også i 2003 producerede væsentlig mere strøm end man kunne forvente. For året som helhed har møllen haft en merproduktion i forhold til vindens energiindhold på 19% - det er flot! I januar 2004 blæste det som bekendt ikke ret meget - merproduktionen i forhold til vindens energiindhold var her på hele 42%, så man kan ikke sige at møllen ikke har gjort hvad den kunne for at udnytte vinden. [13.03.04]

 • Bestyrelsesmøde. Bestyrelsen holdt møde den 01. marts. Blandt andet blev årsregnskabet for 2003 drøftet og generalforsamlingen den 14. april blev planlagt. Endvidere blev det besluttet at få monteret et automatisk fedtsmøringsanlæg på møllens hovedleje. [13.03.04]

 • Produktion i januar. Modsat sidste år startede 2004 ikke så godt med hensyn til møllens produktion. 118.535 kWh blev det til - godt 32.000 kWh eller 21% mindre end i et gennemsnitsår. Noget tyder således på at januar måned fortsatte den kedelige tendens til "for lidt" vind, vi har oplevet de senere år. Den endelige opgørelse af møllens produktion i forhold til vindens energiindhold for hele 2003 må vente lidt, idet vi i øjeblikket mangler vindtallene for både december og januar. Det skyldes formentlig omlægning af statistikgrundlaget hos Naturlig Energi. [07.02.04]

 • Fuldlasttimetallet passeret. Den begrænsede vind i januar betød, at vi skulle helt hen sidst i måneden før møllens produktion nåede de 12.000 fuldlasttimer. Men med 4.845 kWh over fuldlasttimetallet ved udgangen af januar har vi nu taget hul på den periode, hvor afregningsprisen er 43 øre pr. kWh. [07.02.04]

 • Nyt: Udbetalingerne for de enkelte kvartaler kan ses under "Mere information" på siden "Medlemsinfo" eller ved at klikke her.

 •  

 • Medlemsinformation 2003: se her

 • Medlemsinformation 2002: se her