Vedtægter   Medlemsinfo.      
  
     
                     

Medlemsinformation 2003:

 • Produktion i december - og hele 2003. Så kom vinden endelig! Med en produktion i december på 153.532 kWh fik møllen rettet godt op på årsresultatet, så "underproduktionen" for året som helhed kun blev på 48.976 kWh; svarende til 4% af møllens beregnede gennemsnitlige årsproduktion. I alt har møllen produceret 1.239.096 kWh i 2003. Det betyder, at der nu er 113.690 kWh tilbage inden møllen når 12.000 fuldlasttimer. Når møllen - formentlig en gang i januar - når dette fuldlasttimetal falder afregningsprisen som bekendt fra de nuværende 60 øre til 43 øre pr. kWh. [02.01.04] <<Tilbage

 • A'conto henlæggelser. At møllen for første gang i dens levetid har produceret mindre end beregnet for et år med gennemsnitsvind betyder, at de a'conto henlæggelser, der er sket i årets tre første kvartaler, kommer til udbetaling sammen med næste ordinære udbetaling i februar. Det drejer sig om cirka 23 kr. pr. andel, der udbetales sammen med afregningen for oktober kvartal - det produktionsmæssigt bedste kvartal i 2003. [02.01.04] <<Tilbage

 • Nyt: Produktionen i tal. Tallene for møllens produktion de enkelte måneder siden oktober 1998 kan nu ses her på sitet. Se under fanen "Produktion" eller klik her.

 • Bestyrelsesmøde. Bestyrelsen holdt møde den 08. december. Blandt andet blev datoen for generalforsamling 2004 lagt fast til torsdag den 22. april kl. 19.00. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. [02.01.04] <<Tilbage

 • Produktion i november. Heller ikke november måneds produktion var noget at råbe hurra for. Det blev til 108.045 kWh - godt 17.000 kWh under prognosen for en gennemsnitsnovember. Hvis vi skal nå den beregnede årsproduktion skal møllen producere lidt over 200.000 kWh i december. Det har den endnu ikke gjort i nogen måned før, men man skal aldrig sige aldrig. I januar 2000, der er den bedste måned hidtil, producerede den knap 180.000 kWh. Meget tyder dog på, at vi skal indstille os på det hidtil ringeste år i møllens historie og det første år med en produktion under prognosen. Formentlig bliver underskuddet dog "kun" i størrelsesordenen 80.000 kWh, svarende til knap 50.000 kr. eller lidt under 40 kr. pr andel. [02.12.03] <<Tilbage

 • Produktion i oktober. Heller ikke oktober var vindmæssigt en god måned. I alt blev det til 93.319 kWh - godt 20.000 kWh mindre end prognosen for et gennemsnitsår. Hvis møllen skal nå den prognosticerede årsproduktion i 2003 skal den producere mere end 300.000 kWh i november og december. I december 1999 producerede møllen ca. 163.000 kWh og i november 2001 ca. 154.000 kWh, så målet kan nås, men sandsynligheden er efterhånden ikke så stor. Det vil kræve at begge måneder bliver ca. 20% mere blæsende end normalt. Læs her hvad Naturlig Energi skriver om vinden i oktober og hele 2003. [rev. 25.11.03] <<Tilbage

 • Fødselsdag. Møllen fylder 5 år den 13. oktober. I det store og hele har den kørt upåklageligt indtil nu. Den oprindelige forsikringsaftale med Codan blev tegnet for 5 år - bestyrelsen har besluttet at forlænge den i yderligere en femårs periode. Desuden er serviceaftalen med NEG Micon forlænget for en toårs periode. [05.10.03] <<Tilbage

 • Produktion i september. Selvom september startede lovende vindmæssigt, har den svage vind sidst på måneden betydet, at møllen i måneden som helhed har produceret lige præcist det den "skal" i forhold til prognosen for et gennemsnitsår. Det blev til i alt 94.054 kWh - 459 kWh mere end prognosen. For at nå prognosen for hele året skal møllen nu producere 403.872 kWh de sidste 3 måneder. [05.10.03] <<Tilbage

 • Produktion i august. August måned var en rimelig måned produktionsmæssigt. Møllen producerede knap 80.000 kWh, hvilket er 8% over det beregnede for en gennemsnits-august. Dette på trods af at august bød på 5% mindre vind end i gennemsnitsåret. Møllen skal nu "kun" producere små 500.000 kWh i årets sidste 4 måneder, hvis den skal nå prognosetallet på 1.287.000 kWh. Dette er bestemt ikke urealistisk, men vi kan ikke tåle ret mange vindsvage perioder resten af året, hvis prognosetallet skal nås. [rev. 05.10.03] <<Tilbage

 • Bestyrelsesmøde. Bestyrelsen holdt møde den 01. september med bl.a. salg af møllens el-produktion, fornyelse af serviceabonnement og afslutning af sagen vedrørende overspændinger/maksimalafbrydere på dagsordenen. [03.09.03] <<Tilbage

 • Produktion i juli. De mange vindstille dage har naturligvis haft betydning for møllens produktion, der i juli nåede 59.078 kWh. Det er knap 21.000 kWh mindre end prognosen for middelåret, men stadig 23% over hvad man skulle forvente på baggrund af vindens energiindhold. [rev. 03.09.03 & 25.11.03] <<Tilbage

 • Produktion i juni. Med 114.755 kWh producerede møllen i juni 60% mere strøm end i middelåret. Hermed har møllen lige præcist produceret halvdelen af den prognosticerede årsproduktion i årets seks første måneder. Det vil sige, at møllen nu har indhentet det "tab" på små 100.000 kWh, som den meget vindstille februar medførte. Med til billedet hører, at juni bød på cirka en tredjedel mere vind end gennemsnitsåret i Nordjylland - men der er stadig tale om en meget tilfredsstillende produktion. [rev. 06.08.03] <<Tilbage

 • Produktion i maj. Møllen producerede 86.482 kWh i maj. Det svarer i grove træk til prognosen for et middelår. Dette på trods af ret dårlig vind i maj måned. I forhold til vindens energiindhold producerede møllen ca. 21.000 kWh "for meget". [02.07.03] <<Tilbage

 • Produktion i april. April måned bød på væsentlig mere vind end de foregående par måneder. Det betyder, at møllen producerede i alt 120.563 kWh - godt 25.000 kWh mere end den er projekteret til at skulle producere i et gennemsnitsår. <<Tilbage

 • Produktion i marts. Efter en februar med kun cirka en tredjedel af den normale vind nærmede møllens produktion i marts sig det normale. Møllen producerede 111.485 kWh, hvilket er cirka 20% mindre end beregnet for et gennemsnitsår. Til sammenligning producerede møllen cirka 165.000 kWh i marts måned 2000 og 2002, og henholdsvis cirka 120.000 og 95.000 kWh i marts 1999 og 2001. <<Tilbage

 • Produktion i februar. Med kun 47.335 kWh produceret slog møllen med februar måneds produktion sin foreløbige bundrekord for nogen måned overhovedet. Årsagen er naturligvis, at vejret (set med en vindmølleejers øjne) har været elendigt. End ikke de hidtil ringeste sommermåneder kommer på "højde" med februar 2003 - den måned, der kommer tættest på er august 1999, hvor møllen producerede 55.464 kWh (17% mere end februar 2003). [02.03.03] <<Tilbage

 • Generalforsamling. Møllelaugets 5. ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 24. april 2003 kl. 19.00 på Vodskov Kro i Voldskov. Se indkaldelse - årsregnskab - skatteopgørelse for 2002. [27.02.03] <<Tilbage

 • Bestyrelsesmøde. Bestyrelsen holdt møde den 24. februar med bl.a. salg af møllens el-produktion og 5. ordinære generalforsamling på dagsordenen. [27.02.03] <<Tilbage

 • Nyt vedrørende overspændinger. NEG Micon har ændret møllens nedbremsningssystem for at undgå de tidligere omtalte overspændinger. Møllen bruger nu vingetipperne til at bremse med. Bestyrelsen har sammen med de øvrige mølleejere i parken kontakt med en advokat, der følger op på sagen. [27.02.03] <<Tilbage
 • Produktion i januar. Vindens energiindhold i januar lå nogle få procent over det normale (gennemsnitsår). Traditionen tro betyder det, at møllen har produceret 13% mere end beregnet for en gennemsnitsjanuar. [27.02.03] <<Tilbage
 • Interesseret køber. Bestyrelsen er blevet kontaktet af en interesseret køber til andele. Hvis der er nogen af laugets medlemmer, der er interesserede i at sælge andele bedes de kontakte formanden. (Vedrørende køb og salg af andele: se her) [02.01.03] <<Tilbage
 •  
 • Medlemsinformation 2002: se her