Home    

 Bestyrelse  

  Vedtægter  

 Generalforsamling  

  Produktion  

 Tekniske Data    

Medlemsinfo.

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                   

 

Medlemsinformation. For at kunne læse nyhedsbreve m.m. skal du have programmet AcrobatReader installeret på din computer. Hent det gratis.

Adresseændring bedes meddelt formanden via brev eller mail. Det er desværre et stigende problem at breve til medlemmerne kommer retur med besked om at adressaten er flyttet/ubekendt på adressen. Bestyrelsen har tidligere brugt en del ressourcer på at prøve at opspore flyttede medlemmer, dog kun med begrænset held. Fremover vil bestyrelsen derfor intet foretage sig i den retning - udover at opfordre til at huske at melde adresseændring til lauget.

E-mail service. Du kan tilmelde dig møllelaugets e-mail service ved at udfylde denne blanket.

Ændring af konto/skift af pengeinstitut bedes skriftligt meddelt formanden. Meddelelsen skal ledsages af en erklæring fra det pengeinstitut udbetalingerne fra lauget hidtil har foregået til. Af erklæringen skal fremgå, at der ikke foreligger transport eller andre fordringer i udbetalingerne til den hidtil anvendte konto. Anvend meget gerne møllelaugets standard blanket.

Udbetalinger for de enkelte kvartaler kan ses her.

Skat. Indtægter fra vindmøller er skattepligtig. Skattereglerne kan ses på Danmarks Vindmølleforenings faktablad om vindmøller og skat.
Vindmølleejere og ejere af vindmølleandele kan vælge mellem to forskellige skatteordninger. For
de medlemmer, der har valgt skematisk regel, kan der hentes hjælp til selvangivelsen her:
Skatteår  2016   2015 . 2014 . 2013 . 2012  2011  2010  2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999

Køb & salg. Køb og salg af andele er reguleret i møllelaugets vedtægter (§5). Heraf fremgår det bl.a., at køb og salg skal gå via bestyrelsen, der fører en liste over interesserede købere og sælgere. På listen er der i øjeblikket:

0 interesserede sælgere

2 interesserede købere indenfor lauget

4 interesserede købere udenfor lauget                                                <<Tilbage