Home    

 Bestyrelse  

  Vedtægter  

 Generalforsamling  

  Produktion  

 Tekniske Data    

Medlemsinfo.

   

 

 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

Medlemsinformation - aktuelt:

 

 • Tekniske vanskeligheder: På grund af tekniske vanskeligheder er møllelaugets website ikke blevet regelmæssigt opdateret i nogle måneder. Disse vanskeligheder er nu forhåbentlig løst og vi iler med nyeste informationer.
 •  
 • Møllens produktion første halvår 2017: Januar var igen i år væsentligt mindre blæsende end sædvanligt – til gengæld blæste det overordentligt meget i april og juni. Februar, marts og maj lå nogenlunde på gennemsnittet. Samlet set producerede møllen 781 MWh i de seks første måneder af 2017. Det er ca. 100 MWh mere end forventeligt i et gennemsnitsår, og det betyder at møllen kun skal producere ca. 500 MWh den sidste halvdel af året. Af disse nåede møllen at producere 91 MWh, så indtil videre har 2017 været et fint vindår.
 • Generalforsamling: Årets generalforsamling blev afholdt torsdag den 27. april kl. 18.00 på Biersted Kro med dagsorden iflg. vedtægterne. Se beretning, årsregnskab og referat under punktet 'Generalforsamling' i menubjælken ovenfor.
 • Halvårsservice: Der blev lavet rutinemæssig service på møllen den 04. januar og den 20. juli 2017. Som sædvanligt var der nogle mindre ting at komme efter (møllen er jo ikke helt ung længere). Men der blev ikke konstateret nogen større eller alvorlige fejl eller mangler.
 • Udbetalinger: Se her
 • Salg af strøm: Der er tegnet fastprisaftale med en kontraktpris på 16,94 øre for perioden 01.04-31.12.2017.
 • Møllens produktion 2016 endte på 1.246 MWh. Det er 3 % eller knapt 42.000 kWh mindre end forventeligt i et middelår. Tages imidlertid vindens energiindhold i betragtning producerede møllen hele 122.000 kWh eller 11 % mere end forventeligt, hvilket jo er ganske pænt. Det tilsvarende tal for de foregående 10 år har ligget mellem 11 og 18% med 2015 som eneste afvigelse med kun 4% merproduktion. Så med tallene for 2016 er møllen igen tilbage med den høje produktivitet, der plejer at kendetegne den. Årsproduktionen på 1.246 MWh placerer 2016 i den lave ende set i forhold til de tidligere år. Det skyldes ikke overraskende at det ikke har blæst så meget i 2016. Faktisk har det hver eneste måned i året første syv måneder blæst væsentligt mindre end i gennemsnitsåret, og specielt februar og marts gjorde sig bemærket med relativt lidt vind. Selv om årets sidste to måneder var forholdsvis blæsende var det ikke nok til at rette op på året som helhed, der rent vindmæssigt endte på et minus på 10% i forhold til middelåret.
 •  
 •  
 • Tidligere medlemsinformation:  2016  .2015. 2014   2013    2012    2011    2010    2009    2008    2007    2006    2005   2004   2003   2002

 

Mere information:

Læs her hvordan du ændrer adresse, konto eller pengeinstitut, om udbetalinger, skat, køb og salg af andele.